Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu

KOMUNIKAT

Zarząd GLKS „Pelikan” Niechanowo informuje, iż w dniu 19 lutego 2021 roku o godz. 19.30 w I terminie (o godz. 19.45 w II terminie) w Sali GOK w Niechanowie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji Walnego Zebrania:
– mandatowej, skrutacyjnej, uchwał i wniosków
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej za okres od 01.05.2018 do 15.02.2021 r.
5. Podjęcie Uchwał w sprawie:
– udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
– zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2020 rok
6. Wybór Prezesa Zarządu
7. Wybór pozostałych Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja
9. Wolne głosy i wnioski
10. Zakończenie zebrania

Zarząd GLKS Pelikan Niechanowo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GLKS Pelikan Niechanowo
ul. Gnieźnieńska 7
62-220 Niechanowo
© Copyright 2020 GLKS Pelikan Niechanowo
Website designed by Liber Media