KOMUNIKAT ZARZĄDU

Niechanowo, dn. 05.12.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

          Zarząd Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Pelikan Niechanowo zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu na dzień 13.12.2018 roku w pierwszym terminie na godz. 17.45, w przypadku braku quorum w drugim terminie na godz. 18.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

5. Przyjęcie Uchwały w sprawie nadania Godności Honorowego Członka Klubu,

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie Zebrania.

Zarząd GLKS Pelikan Niechanowo